Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/UNZIP/content_generator.php on line 116

Tarabona

  • Zużycie 3 do 5 kg /m2 ( w zależności od metody i grubości nałożenia )
  • Produkowany tynk na bazie kruszywa marmurowego od 1975 roku.
  • Mrozoodporny
  • Wysokiej przepuszczalności pary wodnej
  • Zwiększona przyczepność do podłoża
  • Możliwość nakładania metodą: Natryskowa oraz gładź

Tynk EKOLOGICZNY  nakrapiany (Terrabona, Terabona, Tarabona)

ZASTOSOWANIE:
Mineralne zaprawy tynkarskie  Terrabona, Tarabona, Terabona  przeznaczone są do ręcznego oraz maszynowego wykonywania tynków zewnętrznych i wewnętrznych. Można je stosować na wszystkich równych i nośnych podłożach mineralnych takich jak: tradycyjne tynki cementowe, cementowo- wapienne, płyty gipsowo- kartonowe oraz na warstwach zbrojonych w złożonych systemach izolacji cieplnej ścian.

WŁAŚCIWOŚCI:
Zaprawy tynkarskie Terrabona, Tarabona, Terabona a produkowane są na bazie białego cementu, wapna oraz kruszywa marmurowego o grubości do 4 mm. W ich skład wchodzą również specjalne dodatki, które zawierają związki hydrofobowe, które zatrzymują wodę na powierzchni tynku i czynią go odpornym na zmywanie. Tynk ekologiczny Terrabona jest produktem łatwym w użyciu, wydajnym oraz trwałym. Po wyschnięciu tworzy warstwę przepuszczalną dla pary wodnej i hydrofobową. Charakteryzuje się również dużą odpornością na czynniki atmosferyczne.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
Podłoże powinno być równe , odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy zwłaszcza z brudu, kurzu , olejów, tłuszczów . Stare powłoki o niedostatecznej przyczepności należy usunąć. Po ich usunięciu zaleca się zagruntować podłoże emulsją gruntującą. Nierówności i ubytki należy wypełnić zaprawą tynkarską lub zaprawą szpachlową. Przed nałożeniem tynku mineralnego Terrabona, Tarabona, Terabona zaleca się pokrycie podłoża emulsją gruntującą.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY:
Masę tynkarską przygotowuje się przez wsypanie całej zawartości worka do pojemnika z odmierzoną ilością wody. Na opakowanie 25 kg tynku należy użyć od 5,5 ÷ 6,5 litra wody, a następnie wymieszać mechanicznie aż do uzyskania jednolitej masy. Zaprawa nadaje się do pracy po upływie ok. 10 minut i ponownym wymieszaniu w trakcie którego można skorygować jej konsystencję odpowiednio do warunków stosowania. Gotową zaprawę należy wykorzystać w ciągu 1 godziny. W trakcie pracy zaleca się co pewien czas przemieszać zaprawę w celu ujednorodnienia konsystencji.

SPOSÓB UŻYCIA:
Tynk EKOLOGICZNY Terrabona, Tarabona, Terabona należy nakładać na przygotowane podłoże przy pomocy maszynki do nakrapiania lub pistoletu do nakrapiania. Należy doświadczalnie dla danego typu podłoża i danej pogody ustalić maksymalną powierzchnię możliwą do wykonania w jednym cyklu technologicznym. Przerwy technologiczne należy zaplanować w narożnikach , załamaniach budynku , pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp. Tynkowaną powierzchnię należy chronić w trakcie prac jak i w okresie wysychania tynku, przed bezpośrednim nasłonecznieniem, opadami atmosferycznymi i mgłą. Czas wysychania tynku zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza, wynosi od około 12 do 48 godzin. Temperatura podłoża i otoczenia podczas wykonywania prac i wysychania tynku, powinna wynosić od +5o C do + 25o C.

UWAGA: Aby uniknąć różnic w odcieniach barw należy na jedną powierzchnię nakładać tynk z tej samej partii produkcyjnej. Niezabezpieczenie ścian podczas mgły powoduje przebarwienia tynku. Informacje te stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

ZUŻYCIE:
Średnio zużywa się od 3-5 kg tynku na 1 m2 w zależności od grubości nałożenia przez firmę nakładającą Tynk Tarabona na elewację.

OPAKOWANIE:
Worki foliowe 40- 60 kg.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:
Zaprawę należy przewozić i przechowywać w oryginalnie zamkniętych workach w warunkach suchych. Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania tynku w warunkach zgodnych z podanymi wymogami wynosi do 6 miesięcy od daty produkcji.

UWAGA:
Produkt zawiera cement. Reaguje z wodą alkalicznie dlatego należy chronić oczy i skórę. Przy bezpośrednim kontakcie z oczami skonsultować się z lekarzem.