O tynku Tarabona

  • Zużycie 3 do 5 kg /m2 ( w zależności od metody i grubości nałożenia )
  • Produkowany tynk na bazie kruszywa marmurowego od 1975 roku.
  • Mrozoodporny
  • Wysokiej przepuszczalności pary wodnej
  • Zwiększona przyczepność do podłoża
  • Możliwość nakładania metodą: Natryskowa oraz gładź

Tynk EKOLOGICZNY  nakrapiany (Terrabona, Terabona, Tarabona)

ZASTOSOWANIE:
Tynk Tarabona (Terabona, Terrabona) tynk mineralny naturalny bez dodatków chemicznych produkowany przez naszą firmę od 1975 roku, przeznaczony jest do ręcznego ( miotła, maszynka ręczna) pistolet tynkarski nakładania na zewnętrzną elewację jak i wewnętrzną.  Tynk stosuje się na podłożach cementowo-wapiennych, ocieplonych (styropian, siatka, klej) oraz na warstwach zbrojonych.

WŁAŚCIWOŚCI:

Tynk Tarabona jest produkowany na bazie cementu, wapna oraz mączki marmurowej w frakcji: 0-1 mm, 1-3 m oraz 1-4 mm

Tynk Tarabona wydajność od 3-5kg przy dwukrotnym nałożeniu (warstwa podkładowa oraz ostateczna)

Temperatura nakładania od +5 do +20

Odporny na czynniki atmosferyczne

Paroprzepuszczalny **

W przypadku dodatków hydrofobowych i innych chemicznych zatrzymujących wodę na powierzchni, tynk nie oddycha. 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Tynk Tarabona można stosować na starych powierzchniach tynku Tarabona po uprzednim oczyszczeniu z brudu elewacji tj. kurzu, brudu, tłuszczów, olejów i innych osłabiających przyczepność do podłoża.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY:

Suchy produkt tynku przesypujemy do wiaderka, na około 25kg tynku używamy około 6 litrów wody, masę należy wymieszać np. mieszadłem do kleju bądź w innych mieszalnikach do tynków. Po uzyskaniu jednolitej masy, można nakładać tynk.  Masę należy nałożyć do 1 godziny. 

SPOSÓB UŻYCIA:
Tynk EKOLOGICZNY Terrabona, Tarabona, Terabona należy nakładać na przygotowane podłoże przy pomocy maszynki do nakrapiania lub pistoletu tynkarskiego. Przerwy technologiczne należy zaplanować w narożnikach , załamaniach budynku , pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp. Tynkowaną powierzchnię należy chronić w trakcie prac jak i w okresie wysychania tynku, przed bezpośrednim nasłonecznieniem, opadami atmosferycznymi i mgłą. Czas wysychania tynku zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza, wynosi od około 12 do 48 godzin. Temperatura podłoża i otoczenia podczas wykonywania prac i wysychania tynku, powinna wynosić od +5C do + 25 C.

UWAGA: Aby uniknąć różnic w odcieniach barw należy na jedną powierzchnię nakładać tynk z tej samej partii produkcyjnej.  Informacje te stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

ZUŻYCIE:
Średnio zużywa się od 3-5 kg tynku na 1 m2 w zależności od grubości nałożenia przez firmę nakładającą Tynk Tarabona na elewację.

OPAKOWANIE:
Worki foliowe 40- 60 kg.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:
Zaprawę należy przewozić i przechowywać w oryginalnie zamkniętych workach w warunkach suchych. Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania tynku w warunkach zgodnych z podanymi wymogami wynosi do 6 miesięcy od daty produkcji.

UWAGA:
Produkt zawiera cement i wapno. Reaguje z wodą alkalicznie dlatego należy chronić oczy i skórę. Przy bezpośrednim kontakcie z oczami skonsultować się z lekarzem.