Cyklina ( tynk drapany )

Tynk drapany – szlachetny mineralny

Tynk drapany jest tynkiem elewacyjnym bardzo trwałym, hydrofobowym i przepuszczalnym dla pary wodnej

( elewacja oddycha).

Tynk Cyklina jest produkowany na bazie : kruszywa marmurowego, wapna oraz cementu.

Zastosowany kamień:

4 mm ziarno – grubość 7-8 mm nałożenia /7-9 kg/m2 cena 2,90 zł/kg

10 mm ziarno – 12-14 mm nałożenie/ 10-20 kg/m2 cena 3,50 zł/kg

8-16 mm ziarno – 20-30 mm nałożenie /30-50 kg/m2 3,50 zł/kg

podane ceny netto